ปลอดภัย

 

อะยัม มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี เป็นไปตามข้อกำหนดอาหารสากลอันเข้มงวด โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เหนือกว่าความคาดหมายของผู้บริโภคทั่วไป

 

ฉลากอาหารสะอาด (Clean Labels)

ในฐานะผู้ผลิตอาหาร อะยัม มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ 100% มากที่สุด.

เราใช้วัตถุปรุงแต่งอาหาร เมื่อจำเป็นเท่านั้น.

ตรา อะยัม™ มีความตั้งใจในการผลิตสินค้าภายใต้ฉลากอาหารสะอาด หรือใกล้เคียงเท่านั้น ซึ่งหมายรวมถึง:

  • มีส่วนประกอบที่น้อย และตรงไปตรงมา

  • ไม่มีการดัดแหลงทางพันธุกรรม

  • ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

  • ไม่ใส่ผงชูรส

  • ไม่มีไขมันทรานส์

     


ฉลากอาหารสีเขียว (Green Labels)

นับแต่ปีค.ศ. 2018 อะยัม ได้ให้การสนับสนุนข้อกำหนดข้างต้นเป็นนโยบายใหม่ของบริษัทฯ เรียกว่า “ฉลากอาหารสีเขียว"

ในตลาด ณ ปัจจุบัน วัตถุปรุงแต่งอาหารราวๆ 350 ถึง 400 รายการนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ตามกฎหมาย เราพยายามลดจำนวนวัตถุปรุงแต่งอาหารลงเหลือประมาณหนึ่งร้อยชนิด โดยเลือกเฉพาะวัตถุปรุงแต่งที่บริสุทธิ์เท่านั้น.

ด้วยความคิดริเริ่มนี้ เราเชื่อว่าจะเป็นการปูทางให้กับอาหารให้มีความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า.

 


enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

เลือกภาษา.

enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

เลือกภาษา.