ที่ตั้งสำนักงานทั่วโลก

ตัวแทนจำหน่ายในเอเชีย แปซิฟิก

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
บรูไน บรูไน
กัมพูชา กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ฮ่องกง ฮ่องกง, เขตปกครองพิเศษจีน
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้
 
มาเก๊า มาเก๊า เขตปกครองพิเศษ
มาเลเซีย มาเลเซีย
พม่า พม่า
นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ สิงคโปร์
ไทย ไทย

เวียดนาม เวียดนาม
 

ตัวแทนจำหน่ายในยุโรป และอเมริกา

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
เกาะรียูเนี่ยน เกาะรียูเนี่ยน
สวีเดน สวีเดน
UK สหราชอาณาจักร
 
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
แคนาดา แคนาดา
 

* เลือกตลาดด้านบนเพื่อดูที่ตั้งสำนักงานและที่อยู่ติดต่อของ Ayam Brand ™

enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

เลือกภาษา.

enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

เลือกภาษา.