CHỨNG NHẬN

 

Các sản phẩm của Ayam Brand ™ được sản xuất trong các cơ sở hiện đại đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất với các chứng nhận được thế giới công nhận và được chứng nhận 'HALAL'.

 

HACCP MS 1480:2007

Hệ thống kiểm soát phòng ngừa tối ưu và quy trình kiểm sót một cách hiệu quả nhất để bảo vệ chống ô nhiễm thực phẩm.

 


ISO 9001:2008 QMS

Một hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp sản phẩm nhất quán về chất lượng hàng đầu cho người tiêu dùng.

 


HALAL MS 1500:2009

Tất cả các sản phẩm của Ayam Brand ™ đều được chứng nhận Halal được cấp bởi các cơ quan có uy tín của Hồi giáo. Nó được thể hiện trên nhãn bằng logo Halal. Tổ chức chứng nhận có thể thay đổi tùy theo quốc gia sản xuất hoặc phân phối.

Logo Halal được Ayam Brand ™ sử dụng thường xuyên nhất

Halal Malaysia

Bộ Phát triển Hồi giáo Malaysia

www.halal.gov.my

Halal Indonesia

Majelis Ulama Indonesia / Hội đồng Ulama Indonesia

www.halalmui.org

Halal Thái Lan

Ủy ban Hồi giáo trung ương của Thái Lan

www.halal.or.th

 

Câu hỏi thêm?

Ayam Brand ™ có Cơ quan Halal do ông Mohammad Hisham Talib đứng đầu. Bất kỳ người tiêu dùng Hồi giáo nào có thắc mắc về các sản phẩm Ayam Brand ™ trên thế giới đều được hoan nghênh đặt câu hỏi với Cơ quan Halal này hoặc yêu cầu bản sao chứng chỉ Halal.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết này: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nếu liên kết không hoạt động, hãy gửi email tới Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

Chọn Ngôn ngữ.

enzh-CNzh-TWfridjamsthvi

Chọn Ngôn ngữ.